C.P.S.H

Current Chairman, President, President (Elect) & Hon. Secretary
Year Chairman President President(Elect) Hon. Secretary
2023-25 CHITRAK SHAH DHRUV PATEL AALPA PATEL NIAY PATEL
Past President and Hon. Secretary
Year President Hon. Secretary
1980-87 Shri Natubhai A. Patel Shri Anilbhai R. Bakeri
1987-89 Shri Jayantibhai C. Patel Shri Hasmukhbhai C. Shah
1989-91 Shri Amrutbhai B. Patel Shri B.C. Doshi
1991-93 Shri Hasmukhbhai C. Shah Shri B.C. Doshi
1993-95 Shri Bhupendrabhai C. Mohorowala Shri Arunbhai S. Chaturvedi
1995-97 Shri N.G. Patel Shri Pareshbhai N. Talati
1997-99 Shri Harshadbhai B. Vaghela Shri Harshadbhai K. Patel
1999-01 Shri Pareshbhai N. Talati Shri Bhargavbhai Desai
2001-03 Shri Dineshbhai M. Patel Shri Pranavbhai D. Shah
2003-05 Shri Harshadbhai K. Patel Shri Sureshbhai D. Patel
2005-07 Shri Jaxaybhai S. Shah Shri Yogeshbhai C. Bhavsar
2007-09 Shri Shekharbhai G. Patel Shri Rushabhbhai N. Patel
2009-11 Shri Sureshbhai D. Patel Shri Dipakbhai B. Patel
2011-13 Shri Rushabhbhai N. Patel Shri Ashishbhai K. Patel
2013-15 Shri Yogeshbhai C. Bhavsar Shri Sanjaybhai A. Jain
15/07/2015 To
08/08/2015
Officiating President
Shri Dipakbhai B. Patel
Officiating Hon. Secretary
Shri Sandipbhai K. Patel
2015-17 Shri Dipakbhai B. Patel Shri Sandipbhai K. Patel
2017-19 Shri Ashishbhai K. Patel Shri Dhruvbhai N. Patel
2019-21 Shri Ajaybhai G. Patel Shri Sanketbhai V. Shah
2021-23 Shri Tejas C. Joshi Shri Viral J. Shah